""
Home of Kings & Queens
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kristianstad Basketbollförening
Basket

Verksamhetsidé, verksamhetplan & särskilda insatser 2023-2024

Vår verksamhetsidé 

 • Vi ska bedriva basketboll för barn, ungdomar och vuxna.
 • Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
 • Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
 • Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
 • I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
 • I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
 • I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. 

Verksamhetplan

 • KFUM Kristianstad Basket ska bedriva både tävlingsidrott och breddidrott.
 • Föreningen skall bedriva verksamhet i enlighet med Svensk Baskets Ramverk för spelarutveckling.
 • Föreningen ska vara aktiv i att värva fler medlemmar. Sysslorna i klubben ska fördelas så mycket det är möjligt bland medlemmarna och dess familjer.
 • Klubben måste klara sina ekonomiska åtaganden. Dels genom en marknadsgrupp som engagerar sponsorer, dels genom att söka medel från fonder. Medlemsavgiften och träningsavgifterna ska hållas låg så att alla ska kunna vara med.
 • Föreningen ska aktivt söka fler ledare och domare. Föreningen ska värna om sina ledare, funktionärer och domare, både genom uppmuntran och genom utbildning. Klubben samverkar med RF/SISU och Svenska Basketförbundet för att ge ledarna adekvat utbildning.

Särskilda insatser 2023-2024
Budget i balans
Vår förening har beslutat om en handlingsplan för en budget i balans och det arbetet behöver fortgå under hela säsongen. Förutom konkreta kostnadsbesparingar så innebär detta också att vi behöver öka kunskapen kring vår ekonomi. Synliggöra detta återkommande för medlemmar, spelare och ledare. Det kommer att behöva göras svåra prioriteringar och läget är fortsatt väldigt ansträngt.

 

LIU
Vi har ett avtal med Kristianstads Kommun om att bedriva basketundervisning på gymnasiet. Det är ett sätt att kunna utvecklas sin basket ännu mer. I och med kostnadsbesparingarna så riskerar vi att inte ha resurser till att genomföra detta
längre, och det är vår största prioritet, förutom budget i balans, att säkerställa att de spelare som valt denna inriktning också får den utbildning de har rätt till.

 

Översyn värdegrund samt styrande dokument för KFUM Kristianstad
Se över och utveckla det påbörjade arbetet med vår värdegrund, ramverk samt styrande dokument.


Ungdomsråd
Att arbeta in ett forum i anslutning till styrelsen där barn och ungdomar ges möjlighet till inflytande

 

Ledarförsörjning

 

Arbete med fysisk och psykisk hälsa

 

//
Antagen vid senaste årsmötet

 
Följ oss
Stötta oss
Sponsorer
Partners
Försäkring